Home » Organizing Commitee

Organizing Commitee

Chief Patron Dr. Ashok Kumar
Shri S. Gopalakrishnan Dr. Madhu Kumari
Chairman BOG, NIT hamirpur Dr. Shashi Kant Sharma
Patron Web Site Chairs
Dr. Ajay K. Sharma Dr. T. P. Sharma
Director, NIT Hamirpur Dr. Naveen Sharma
Er. Ashwani Kumar Sharma
General Chair
Dr. Zakir Husain Accommodation & Hospitality Chairs
Head, EED, NIT Hamirpur Dr. P. K. Sood
Dr. R. S. Banshtu
Technical program Committee Chairs Dr. I. P. Singh
Dr. Rajeevan Chandel Dr. Pamita Awasthi
Dr. Ravi Kumar sharma Dr. Gargi Khanna
Dr. Sunand Kumar Dr. Siddhartha Chauhan
Dr. Rakesh Kumar Dutta Dr. Vimal Sharma
Dr. P. Daniel
Finance Chairs Dr. K. Nallasivam
Dr. Amrit Kumar Roy
Dr. Mohd. Adil Organizing Secretaries
Dr. Ashwani Chandel
Sponsor Ship & Publicity Chairs Dr. H. K. Vinayak
Dr. R. K. Jarial Dr. Amrit Kumar Roy
Dr. Kuldeep Kr. Sharma
Dr. H. K. Vinayak Jt. Organizing Secretaries
Dr. Mamta Awasthi
Publication Chairs Dr. Naveen Chauhan
Dr. B. B. Sharma Dr. Varun
Dr. Somesh Kr. Sharma Dr. Sunil Sharma
Dr. Mohd. Adil
Dr. Pardeep Singh
Dr. Mukund Dutt Sharma